Error login first: {"errors":[{"code":215,"message":"Bad Authentication data."}]}
tmhOAuth Object
(
  [response] => Array
    (
      [raw] => HTTP/1.1 400 Bad Request
date: Wed, 26 Jan 2022 13:51:32 GMT
pragma: no-cache
server: tsa_o
status: 400 Bad Request
expires: Tue, 31 Mar 1981 05:00:00 GMT
set-cookie: guest_id_marketing=v1%3A164320509242035659; Max-Age=63072000; Expires=Fri, 26 Jan 2024 13:51:32 GMT; Path=/; Domain=.twitter.com; Secure; SameSite=None
set-cookie: guest_id_ads=v1%3A164320509242035659; Max-Age=63072000; Expires=Fri, 26 Jan 2024 13:51:32 GMT; Path=/; Domain=.twitter.com; Secure; SameSite=None
set-cookie: personalization_id="v1_nVZah+eXxijgVpbSVe9hsQ=="; Max-Age=63072000; Expires=Fri, 26 Jan 2024 13:51:32 GMT; Path=/; Domain=.twitter.com; Secure; SameSite=None
set-cookie: guest_id=v1%3A164320509242035659; Max-Age=63072000; Expires=Fri, 26 Jan 2024 13:51:32 GMT; Path=/; Domain=.twitter.com; Secure; SameSite=None
content-type: application/json; charset=utf-8
cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0
last-modified: Wed, 26 Jan 2022 13:51:32 GMT
x-transaction: 5d492684dfc1259f
content-length: 87
x-frame-options: SAMEORIGIN
content-encoding: gzip
x-xss-protection: 0
content-disposition: attachment; filename=json.json
x-content-type-options: nosniff
x-twitter-response-tags: BouncerCompliant
strict-transport-security: max-age=631138519
x-response-time: 104
x-connection-hash: 531b5168aaac968eb24c12b246d12babf96dd35a7b5dc63563154ce87d1869dc

{"errors":[{"code":215,"message":"Bad Authentication data."}]}
      [headers] => Array
        (
          [HTTP/1.1 400 Bad Request] => 
          [date] => Wed, 26 Jan 2022 13:51:32 GMT
          [pragma] => no-cache
          [server] => tsa_o
          [status] => 400 Bad Request
          [expires] => Tue, 31 Mar 1981 05:00:00 GMT
          [set-cookie] => guest_id=v1%3A164320509242035659; Max-Age=63072000; Expires=Fri, 26 Jan 2024 13:51:32 GMT; Path=/; Domain=.twitter.com; Secure; SameSite=None
          [content-type] => application/json; charset=utf-8
          [cache-control] => no-cache, no-store, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0
          [last-modified] => Wed, 26 Jan 2022 13:51:32 GMT
          [x-transaction] => 5d492684dfc1259f
          [content-length] => 87
          [x-frame-options] => SAMEORIGIN
          [content-encoding] => gzip
          [x-xss-protection] => 0
          [content-disposition] => attachment; filename=json.json
          [x-content-type-options] => nosniff
          [x-twitter-response-tags] => BouncerCompliant
          [strict-transport-security] => max-age=631138519
          [x-response-time] => 104
          [x-connection-hash] => 531b5168aaac968eb24c12b246d12babf96dd35a7b5dc63563154ce87d1869dc
          [] => 
        )

      [code] => 400
      [response] => {"errors":[{"code":215,"message":"Bad Authentication data."}]}
      [info] => Array
        (
          [url] => https://api.twitter.com/oauth/request_token
          [content_type] => application/json; charset=utf-8
          [http_code] => 400
          [header_size] => 1394
          [request_size] => 465
          [filetime] => -1
          [ssl_verify_result] => 0
          [redirect_count] => 0
          [total_time] => 0.220221
          [namelookup_time] => 0.004256
          [connect_time] => 0.028147
          [pretransfer_time] => 0.09133
          [size_upload] => 0
          [size_download] => 87
          [speed_download] => 395
          [speed_upload] => 0
          [download_content_length] => 87
          [upload_content_length] => -1
          [starttransfer_time] => 0.219948
          [redirect_time] => 0
          [redirect_url] => 
          [primary_ip] => 104.244.42.2
          [certinfo] => Array
            (
            )

          [primary_port] => 443
          [local_ip] => 94.152.13.15
          [local_port] => 41684
          [request_header] => GET /oauth/request_token HTTP/1.1
User-Agent: tmhOAuth 0.7.2+SSL - //github.com/themattharris/tmhOAuth
Host: api.twitter.com
Accept: */*
Accept-Encoding: deflate, gzip
Authorization: OAuth oauth_callback="https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F", oauth_consumer_key="", oauth_nonce="d4579e96b1515192046538e836d6f95e", oauth_signature="F9AedDZA2c89Fpt1vYwWCFBqvTI%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1643205092", oauth_version="1.0"


        )

      [error] => 
      [errno] => 0
    )

  [params] => Array
    (
    )

  [headers] => Array
    (
      [Authorization] => OAuth oauth_callback="https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F", oauth_consumer_key="", oauth_nonce="d4579e96b1515192046538e836d6f95e", oauth_signature="F9AedDZA2c89Fpt1vYwWCFBqvTI%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1643205092", oauth_version="1.0"
    )

  [auto_fixed_time] => 
  [buffer] => 
  [config] => Array
    (
      [user_agent] => tmhOAuth 0.7.2+SSL - //github.com/themattharris/tmhOAuth
      [timezone] => UTC
      [use_ssl] => 1
      [host] => api.twitter.com
      [consumer_key] => 
      [consumer_secret] => 
      [user_token] => 
      [user_secret] => 
      [force_nonce] => 
      [nonce] => d4579e96b1515192046538e836d6f95e
      [force_timestamp] => 
      [timestamp] => 1643205092
      [oauth_version] => 1.0
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [curl_connecttimeout] => 30
      [curl_timeout] => 10
      [curl_ssl_verifyhost] => 2
      [curl_ssl_verifypeer] => 1
      [curl_cainfo] => /home/users/olinet/public_html/p-conceptplgr/wp-content/plugins/RegistrationFields/tmhOAuth/cacert.pem
      [curl_capath] => /home/users/olinet/public_html/p-conceptplgr/wp-content/plugins/RegistrationFields/tmhOAuth
      [curl_followlocation] => 
      [curl_proxy] => 
      [curl_proxyuserpwd] => 
      [curl_encoding] => 
      [is_streaming] => 
      [streaming_eol] => 

      [streaming_metrics_interval] => 60
      [as_header] => 1
      [debug] => 
      [token] => 
      [secret] => 
      [multipart] => 
    )

  [method] => GET
  [url] => https://api.twitter.com/oauth/request_token
  [signing_params] => oauth_callback=https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F&oauth_consumer_key=&oauth_nonce=d4579e96b1515192046538e836d6f95e&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1643205092&oauth_version=1.0
  [auth_params] => Array
    (
      [oauth_callback] => https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F
      [oauth_consumer_key] => 
      [oauth_nonce] => d4579e96b1515192046538e836d6f95e
      [oauth_signature] => F9AedDZA2c89Fpt1vYwWCFBqvTI%3D
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [oauth_timestamp] => 1643205092
      [oauth_version] => 1.0
    )

  [request_params] => Array
    (
    )

  [base_string] => GET&https%3A%2F%2Fapi.twitter.com%2Foauth%2Frequest_token&oauth_callback%3Dhttps%253A%252F%252Fp-concept.pl%252Fmoje-konto%252F%26oauth_consumer_key%3D%26oauth_nonce%3Dd4579e96b1515192046538e836d6f95e%26oauth_signature_method%3DHMAC-SHA1%26oauth_timestamp%3D1643205092%26oauth_version%3D1.0
  [signing_key] => &
  [auth_header] => OAuth oauth_callback="https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F", oauth_consumer_key="", oauth_nonce="d4579e96b1515192046538e836d6f95e", oauth_signature="F9AedDZA2c89Fpt1vYwWCFBqvTI%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1643205092", oauth_version="1.0"
)
Moje konto | P-concept
Informacja: Zanim wpiszesz wszystkie dane potrzebne do rejestracji, Pobierz zgodę na przesyłanie faktur Vat drogą elektroniczną by dołączyc ją do formularza przed ostatecznym kliknięciem „Zarejestruj się”.
W przeciwnym razie formularz będzie prosił o ponowne wpisanie niektórych informacji.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Podaj dane adresowe do faktur

Hasło zostanie wysłane na podany adres e-mail.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsługi zamówień oraz wystawiania faktur Vat.
Pobierz zgodę na przesyłanie faktur Vat drogą elektroniczną.

W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, prosimy napisać krótką prośbę o udzielenie takiego terminu oraz dołączyć skan podpisanego oświadczenia (i tu można dać link do pobrania druku) na adres sklep@p-concept.pl. Warunkiem otrzymania odroczonego terminu są przynajmniej 2-3 zamówienia w formie gotówkowej lub przedpłaty.

np. wydruk CEIDG lub KRS

* Akceptuję regulamin sklepu i rozumiem, że składanie zamówień online będzie możliwe dopiero po weryfikacji mojej firmy przez administratora sklepu p-concept.pl

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.