Error login first:
tmhOAuth Object
(
  [response] => Array
    (
      [raw] => 
      [code] => 0
      [response] => 
      [info] => Array
        (
          [url] => https://api.twitter.com/oauth/request_token
          [content_type] => 
          [http_code] => 0
          [header_size] => 0
          [request_size] => 0
          [filetime] => -1
          [ssl_verify_result] => 20
          [redirect_count] => 0
          [total_time] => 0.248979
          [namelookup_time] => 0.002
          [connect_time] => 0.202225
          [pretransfer_time] => 0
          [size_upload] => 0
          [size_download] => 0
          [speed_download] => 0
          [speed_upload] => 0
          [download_content_length] => -1
          [upload_content_length] => -1
          [starttransfer_time] => 0
          [redirect_time] => 0
          [redirect_url] => 
          [primary_ip] => 104.244.42.2
          [certinfo] => Array
            (
            )

          [primary_port] => 443
          [local_ip] => 195.78.67.64
          [local_port] => 52612
          [http_version] => 0
          [protocol] => 2
          [ssl_verifyresult] => 0
          [scheme] => HTTPS
          [appconnect_time_us] => 202225
          [connect_time_us] => 202225
          [namelookup_time_us] => 2000
          [pretransfer_time_us] => 0
          [redirect_time_us] => 0
          [starttransfer_time_us] => 0
          [total_time_us] => 248979
        )

      [error] => SSL certificate problem: unable to get local issuer certificate
      [errno] => 60
    )

  [params] => Array
    (
    )

  [headers] => Array
    (
      [Authorization] => OAuth oauth_callback="https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F", oauth_consumer_key="", oauth_nonce="e97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9", oauth_signature="osTThkr%2B714SLFEhgW5HF5vj8MU%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1721722023", oauth_version="1.0"
    )

  [auto_fixed_time] => 
  [buffer] => 
  [config] => Array
    (
      [user_agent] => tmhOAuth 0.7.2+SSL - //github.com/themattharris/tmhOAuth
      [timezone] => UTC
      [use_ssl] => 1
      [host] => api.twitter.com
      [consumer_key] => 
      [consumer_secret] => 
      [user_token] => 
      [user_secret] => 
      [force_nonce] => 
      [nonce] => e97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9
      [force_timestamp] => 
      [timestamp] => 1721722023
      [oauth_version] => 1.0
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [curl_connecttimeout] => 30
      [curl_timeout] => 10
      [curl_ssl_verifyhost] => 2
      [curl_ssl_verifypeer] => 1
      [curl_cainfo] => /home/szrach/domains/p-concept.pl/public_html/wp-content/plugins/RegistrationFields/tmhOAuth/cacert.pem
      [curl_capath] => /home/szrach/domains/p-concept.pl/public_html/wp-content/plugins/RegistrationFields/tmhOAuth
      [curl_followlocation] => 
      [curl_proxy] => 
      [curl_proxyuserpwd] => 
      [curl_encoding] => 
      [is_streaming] => 
      [streaming_eol] => 

      [streaming_metrics_interval] => 60
      [as_header] => 1
      [debug] => 
      [token] => 
      [secret] => 
      [multipart] => 
    )

  [method] => GET
  [url] => https://api.twitter.com/oauth/request_token
  [signing_params] => oauth_callback=https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F&oauth_consumer_key=&oauth_nonce=e97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9&oauth_signature_method=HMAC-SHA1&oauth_timestamp=1721722023&oauth_version=1.0
  [auth_params] => Array
    (
      [oauth_callback] => https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F
      [oauth_consumer_key] => 
      [oauth_nonce] => e97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9
      [oauth_signature] => osTThkr%2B714SLFEhgW5HF5vj8MU%3D
      [oauth_signature_method] => HMAC-SHA1
      [oauth_timestamp] => 1721722023
      [oauth_version] => 1.0
    )

  [request_params] => Array
    (
    )

  [base_string] => GET&https%3A%2F%2Fapi.twitter.com%2Foauth%2Frequest_token&oauth_callback%3Dhttps%253A%252F%252Fp-concept.pl%252Fmoje-konto%252F%26oauth_consumer_key%3D%26oauth_nonce%3De97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9%26oauth_signature_method%3DHMAC-SHA1%26oauth_timestamp%3D1721722023%26oauth_version%3D1.0
  [signing_key] => &
  [auth_header] => OAuth oauth_callback="https%3A%2F%2Fp-concept.pl%2Fmoje-konto%2F", oauth_consumer_key="", oauth_nonce="e97a48163a5c7a4254d68611f14e8ea9", oauth_signature="osTThkr%2B714SLFEhgW5HF5vj8MU%3D", oauth_signature_method="HMAC-SHA1", oauth_timestamp="1721722023", oauth_version="1.0"
)
Moje konto | P-concept
Informacja: Zanim wpiszesz wszystkie dane potrzebne do rejestracji, Pobierz zgodę na przesyłanie faktur Vat drogą elektroniczną by dołączyc ją do formularza przed ostatecznym kliknięciem „Zarejestruj się”.
W przeciwnym razie formularz będzie prosił o ponowne wpisanie niektórych informacji.

Logowanie

Zarejestruj się

Podaj dane adresowe do faktur

Na adres e-mail zostanie wysłany odnośnik do ustawienia nowego hasła.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu obsługi zamówień oraz wystawiania faktur Vat.
Pobierz zgodę na przesyłanie faktur Vat drogą elektroniczną.

W celu uzyskania odroczonego terminu płatności, prosimy napisać krótką prośbę o udzielenie takiego terminu oraz dołączyć skan podpisanego oświadczenia (i tu można dać link do pobrania druku) na adres sklep@p-concept.pl. Warunkiem otrzymania odroczonego terminu są przynajmniej 2-3 zamówienia w formie gotówkowej lub przedpłaty.

np. wydruk CEIDG lub KRS

* Akceptuję regulamin sklepu i rozumiem, że składanie zamówień online będzie możliwe dopiero po weryfikacji mojej firmy przez administratora sklepu p-concept.pl

Twoje dane osobowe zostaną użyte do obsługi twojej wizyty na naszej stronie, zarządzania dostępem do twojego konta i dla innych celów o których mówi nasza polityka prywatności.